Publikacje Grudzień, 2009

Wykonanie usług pralniczych dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ”

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 Euro na realizację zadania pn. „Wykonanie usług pralniczych dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu ogłoszonego w BZP na portalu UZP pod numerem 422674 w dniu 09.12.2009 r.

Czytaj dalej »

Dostawa gazu ziemnego

Wałbrzych: Dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do dwóch kotłowni na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Numer ogłoszenia: 436884 – 2009; data zamieszczenia: 21.12.2009

Czytaj dalej »

Następna strona »