Publikacje Marzec, 2010

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  „usługę dozorowania obiektów i terenu, ochronę mienia, wystaw  i eksponatów, obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 r.”  ogłoszonego w BZP na portalu UZP pod numerem: 74968-2010; data ogłoszenia 17.03.2010 r. numer nadany przez Zamawiającego ZP/03/03/2010.

Czytaj dalej »

Zawiadomienie wykonawców o wynikach

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn. „Wykonanie usług pralniczych  bielizny hotelowej, odzieży roboczej dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu  w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. ogłoszonego  w BZP na portalu UZP pod numerem 69626-2010 w dniu  12.03.2010  r.”

Czytaj dalej »

Następna strona »