Publikacje Październik, 2014

Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. – protokół z otwarcia ofert

Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

Poniżej zamieszczamy protokół z dzisiejszego otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia dot. Dozorowania Historycznych Obiektów i Terenów

Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumenty:

Dozorowanie – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dozorowanie – Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dozorowanie – załącznik nr 6 w.24.10.2014r

Następna strona »