dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo” Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.” – Protokół z otwarcia ofert

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo” Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.”

Protokół str. 1

Protokół str. 2

Skip to content