Publikacje wrzesień, 2014

Dot. wymiany pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Dot. wymiany pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dot. wymiany pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Dot. wymiany pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. zaprojektowania i wykonania robót w zadaniu: Iluminacja elewacji wschodniej i południowej Zamku Książ, Dziedzińca Honorowego, Dziedzińca Czarnego oraz Tarasu Czerwonego. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Dot. zaprojektowania i wykonania robót w zadaniu: Iluminacja elewacji wschodniej i południowej Zamku Książ, Dziedzińca Honorowego, Dziedzińca Czarnego oraz Tarasu Czerwonego.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dot. zaprojektowania i wykonania robót w zadaniu: Iluminacja elewacji wschodniej i południowej Zamku Książ, Dziedzińca Honorowego, Dziedzińca Czarnego oraz Tarasu Czerwonego.- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dot. zaprojektowania i wykonania robót w zadaniu: Iluminacja elewacji wschodniej i południowej Zamku Książ, Dziedzińca Honorowego, Dziedzińca Czarnego oraz Tarasu Czerwonego.

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie.

Dot.wymiany pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu – protokół z otwarcia ofert.

Dot. wymiany pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu – wyjaśnienie treści SIWZ

Dot. wymiany pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie SIWZ.

Wyjaśnienie

Skip to content