Publikacje styczeń, 2022

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę wydzielonych powierzchni na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu oraz na dzierżawę nieruchomości gruntowej jako działki o numerach 78/3 i 78/4 w obrębie numer 2 Szczawienko stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na parkingi strzeżone i dozorowane miejsca postojowe

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na dzierżawę parkingów 20.01.2022_20220120_125556

 

01. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę parkingów

02. Warunki przetargu dot. dzierżawy parkingów_

03. Formularz Ofertowy ( Załącznik nr 1)

04. Umowa dzierżawy_wzór ( Załącznik nr 2)_

05. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do Umowy dzierżawy (wzór)_

Formularz ofertowy_Załącznik nr 1 do warunków przetargu ( wersja edytowalna)2022

Unieważneinie przetargu na dzierżawę wydzielonych powierzchni na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu oraz na dzierżawę nieruchomości gruntowej jako działki o numerach 78/3 i 78/4 w obrębie numer 2 Szczawienko stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na parkingi strzeżone i dozorowane miejsca postojowe

Unieważnienie przetargu dot. dzierżawy parkingów

Skip to content