Status prawny

Zamek Książ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawy prawne działania Spółki:

  1. Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23.04.1991 r. wraz z Aneksem do Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11.09.1991 r.
  2. Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15.09.2000 r.
  3. Przepisy dotyczące osób prawnych.

Spółka została powołana na podstawie Aktu Założycielskiego, sporządzonego dnia 23.04.1991 r. przez Gminę Wałbrzych, z późniejszymi zmianami. Założycielem Spółki jest Gmina Wałbrzych.

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107734. Wpisu dokonano 23.04.1991 r.

Skip to content