Publikacje czerwiec, 2010

Ogłoszenie wyników

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn. „Wykonanie usług pralniczych  bielizny hotelowej , odzieży roboczej dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu  w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. ogłoszonego  w BZP na portalu UZP pod numerem  ogłoszenia o zamówieniu : 135495-2010 : Data zamieszczenia 26.05.2010  r.

Czytaj dalej »

Skip to content