Publikacje marzec, 2010

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  „usługę dozorowania obiektów i terenu, ochronę mienia, wystaw  i eksponatów, obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 r.”  ogłoszonego w BZP na portalu UZP pod numerem: 74968-2010; data ogłoszenia 17.03.2010 r. numer nadany przez Zamawiającego ZP/03/03/2010.

Czytaj dalej »

Zawiadomienie wykonawców o wynikach

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn. „Wykonanie usług pralniczych  bielizny hotelowej, odzieży roboczej dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu  w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. ogłoszonego  w BZP na portalu UZP pod numerem 69626-2010 w dniu  12.03.2010  r.”

Czytaj dalej »

Wyjaśnienie do SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę dozorowania obiektów i terenu, ochronę mienia, wystaw  i eksponatów, obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 r. ogłoszonego w BZP na portalu UZP pod numerem : 74968-2010; data ogłoszenia 17.03.2010 r.

Czytaj dalej »

Przetarg na dozorowanie obiektów i terenu

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1 , 58-306 Wałbrzych – Ogłasza przetarg nieograniczony na usługę dozorowania obiektów i terenu, ochronę mienia , wystaw  i eksponatów, obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo -parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.
Główny przedmiot: 98341140-8  
Przedmioty dodatkowe: 92522000-6,92521200-1, 63514000-5 

Czytaj dalej »

Unieważnienie postępowania

dotyczy : postępowania przetargowego   na usługę  dozorowania obiektów i terenu, ochronę mienia , wystaw  i eksponatów,  obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie  kompleksu zamkowo –parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do   31 marca 2011 r. ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  na portalu UZP pod numerem 61402-2010; data zamieszczenia 05.03.2010 r. i zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia opublikowane pod numerem 66564-2010; data zamieszczenia 10.03.2010 r.

Czytaj dalej »

Usługi pralnicze

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.ul. Piastów Śląskich 1 , 58-306 Wałbrzych OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie usług pralniczych bielizny hotelowej, odzieży roboczej dla Przedsiębiorstwa “Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.

Czytaj dalej »

Informacja dotycząca przetargu

Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę dozorowania obiektów i terenu, ochronę mienia , wystaw i eksponatów, obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo –parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem ogłoszenia :61402-2010: data zamieszczenia : 05.03.2010r.

Czytaj dalej »

Wyjaśnienie do SIWZ

Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę dozorowania obiektów i terenu, ochronę mienia , wystaw i eksponatów, obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo –parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem ogłoszenia :61402-2010: data zamieszczenia : 05.03.2010r.

Czytaj dalej »

Dozorowania obiektów i terenu

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.
ul. Piastów Śląskich 1 , 58-306 Wałbrzych ogłasza przetarg nieograniczony na na usługę dozorowania obiektów i terenu, ochronę mienia , wystaw  i eksponatów,  obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo –parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do  31 marca 2011 r.

Czytaj dalej »

Skip to content