Publikacje kwiecień, 2008

S P R O S T O W A N I E

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA REALIZACJĘ ZADANIA POD NAZWĄ : ” Ochrona fizyczna
i monitorowanie obiektów, terenu,ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup po zamku na terenieKompleksu Zamkowo – Parkowego „Książ” w Wałbrzychu

Czytaj dalej »

NAPRAWA DACHU BUDYNKU „ZAMKU KSIĄŻ

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 211.000 EURO Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 WAŁBRZYCH, REGON: 890011550 , NIP: 886 – 000 – 24 – 16 , ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „NAPRAWA DACHU BUDYNKU „ZAMKU KSIĄŻ” W WAŁBRZYCHU PRZY UL. PIASTÓW ŚLĄSKICH 1″

Czytaj dalej »

Skip to content