Publikacje listopad, 2016

Dot. ochrony osób oraz mienia na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ oraz Palmiarni w Wałbrzychu – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dot. obsługi ruchu turystycznego, dozorowania oraz ochrony osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ oraz Palmiarni w Wałbrzychu – protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert

Dot. ochrony osób oraz mienia na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ oraz Palmiarni w Wałbrzychu – zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze

Dot. obsługi ruchu turystycznego, dozorowania oraz ochrony osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ oraz Palmiarni w Wałbrzychu – dalsze wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia SIWZ część druga

Dot. obsługi ruchu turystycznego, dozorowania oraz ochrony osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ oraz Palmiarni w Wałbrzychu – wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia SIWZ

”Obsługa ruchu turystycznego, dozorowanie oraz ochrona osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ oraz Palmiarni w Wałbrzychu” – ogłoszenie o zamówieniu

Dokumenty do pobrania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 – ZP OCHRONA CIĄGU TURYST. 2016-2017

Załącznik nr 2 – ZP OCHRONA CIĄGU TURYST. 2016-2017

Załącznik nr 3 – ZP OCHRONA CIĄGU TURYST. 2016-2017

Załącznik nr 4 – ZP OCHRONA CIĄGU TURYST. 2016-2017

Załącznik nr 5 – ZP OCHRONA CIĄGU TURYST. 2016-2017

Załącznik nr 6 – ZP OCHRONA CIĄGU TURYST. 2016-2017

Załącznik nr 7 – ZP OCHRONA ciąg turystyczny 2016- 2017

Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY – ZP OCHRONA CIĄGU TURYSTYCZNEGO

Ochrona osób oraz mienia na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ oraz Palmiarni w Wałbrzychu – protokół z otwarcia.

Protokół z otwarcia ofert.

Ochrona osób oraz mienia na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ oraz Palmiarni w Wałbrzychu – zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.

Ochrona osób oraz mienia na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ oraz Palmiarni w Wałbrzychu – ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Wzór umowy – załącznik nr 5

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Skip to content