Publikacje grudzień, 2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej…”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : „Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu”,  znajduje się do pobrania poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa Energii

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego „Zabudowa wejścia turystycznego…”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego „Zabudowa wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie „-50 m” podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu ” znajduje się do pobrania poniżej:
Zawiadomienie o unieważnieniu – podziemia_14.12.2017

Obsługa ruchu turystycznego, dozorowanie oraz ochrona osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu. – ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie

Dot. zabudowa wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie „-50,0 m” podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu. – protokół z otwarcia ofert – korekta

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert z naniesioną korektą.

Protokół z otwarcia ofert – korekta

Dot. zabudowa wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie „-50,0 m” podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu. – protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

Dot. kompleksowej dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Zamek Książ w Wałbrzychu – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dot. zabudowa wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie „-50,0 m” podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu.

Zamieszczamy  do pobrania skan pisma wraz z załącznikami:

  1. Pismo
  2. Załączniki 1_6 do SIWZ
  3. Załącznik nr 7 – Projekt umowy po zmianie

Skip to content