Publikacje sierpień, 2020

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem i zagospodarowanie części pomieszczeń Budynku Bramnego na terenie kompleksu parkowo – zamkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną lub inną zaproponowaną przez Oferenta.

01. Ogłoszenie o przetargu_Zamek Książ

02. Szczegóły przetargu_Zamek Książ

03. Projekt umowy_Zamek Książ

04. Załączniki graficzne

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w Palmiarni, położonego przy ul. Wrocławskiej 158, z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe.

01. Ogłoszenie o przetargu_Palmiarnia

02. Szczegóły przetargu_Palmiarnia

03. Projekt umowy_Palmiarnia

04. Załącznik Nr 1 do umowy_Palmiarnia

Skip to content