Działalność

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności spółki jest:

 • Ochrona zabytków
 • Bary
 • Reklama
 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna
 • Produkcja wyrobów metalowych pozostała
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Stawianie rusztowań
 • Roboty związane z fundamentowaniem
 • Wykonywanie robót budowlanych murarskich
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
 • Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów
 • Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
 • Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
 • Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
 • Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych
 • Wykonywanie instalacji gazowych
 • Wykonywanie pozostałych instalacji gazowych
 • Tynkowanie
 • Zakładanie stolarki budynkowej
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sztukatorstwo
 • Malowanie
 • Szklenie
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • Hotele
 • Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe
 • Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • Działalność związana z filmem i przemysłem wideo
 • Działalność radiowa i telewizyjna
 • Działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała działalność kulturalna
 • Działalność związana ze sportem
 • Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Działalność stołówek i katering
 • Edukacja
 • Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Działalność wydawnicza
 • Działalność poligraficzna
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Działalność związana z turystyką
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała (usługi w zakresie prowadzenia parkingów)

Skip to content