Publikacje sierpień, 2017

„Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu -zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

„Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu” – protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert

Dot. zabudowy wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie -50,0 m podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu – ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. braku przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 – wykaz robót

Załącznik nr 7 – projekt umowy

Załącznik nr 8 – przedmiary robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych

Przedmiar robót – konstrukcja

Przedmiar robót roboty elektryczne

Załącznik nr 9 –  projekty budowlany i wykonawczy robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych

Projekt BR Budowlana

AK-1

AK-2

AK-3

AK-4

AK-5

AK-6

AK-7

AK-8

AK-9

AK-10

K-1

K-2

K-3

K-4

K-5

K-6

K-7

K-8

K-9

K-10

K-11

K-12

K-13

K-14

K-15

K-16

K-17

K-18

K-19

K-20

K-21

K-22

K-23

K-24

K-25

K-26

K-27

K-27A

PB-Branża-Budowlana-opis

PW Branża Budowlana opis

PZT-2

PZT-3

STWiORB Roboty Budowlane

Zestawienie stolarki

Projekt BR Elektryczna

1.PB-Branża-Elektryczna-opis

2.PW OPIS IE Klatki schodowe

3. STWIOR IE

18.1.1 Koryto kablowe KBL 150H_50

18.1.2 Uchwyty z uszczelką

18.1.2. Uchwyty do przewodów

18.1.3 Centrala monitoringu AW

18.1.4 Oprawa IP-54 Matrius

18.1.5 Kable niepalne

18.2 PB Obliczenia_AW

18.2 PB Obliczenia_PXF

PB rys IE_1

PB rys IE_2

PB rys IE_3

PB rys IE_4

PB rys IE_5

PB rys IE_6

PW rys IE_1

PW rys IE_2

PW rys IE_3

PW rys IE_4

PW rys IE_5

PW rys IE_6

Załącznik nr 10 – Decyzja nr 742/2017 DWKZ we Wrocławiu

Ząłącznik nr 11 – Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 613/2017

Załącznik nr 12 – Ekspertyza wykonana przez Politechnikę Wrocławską

Dot. zabudowy wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie -50,0 m podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu

Unieważnienie przetargu

Dot. zabudowy wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie -50,0 m podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu – protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert

„Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu” – ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 568189

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 – Oświadczenie_o_braku_przesłanek do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie_grupa_kapitałowa

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – wykaz osób

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Zabudowa wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie -50,0 m podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu – ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 561951

SIWZ Wejście do podziemi

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku przesłanek

Załącznik nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Wykaz robót

Załącznik nr 7 – Projekt umowy

Załącznik nr 8

Przedmiar Robót konstrukcja

Przedmiar Robót roboty elektryczne

Załącznik nr 9:

Projekt BR Budowlana

AK-1

AK-2

AK-3

AK-4

AK-5

AK-6

AK-7

AK-8

AK-9

AK-10

K-1

K-2

K-3

K-4

K-5

K-6

K-7

K-8

K-9

K-10

K-11

K-12

K-13

K-14

K-15

K-16

K-17

K-18

K-19

K-20

K-21

K-22

K-23

K-24

K-25

K-26

K-27

K-27A

PW Branża Budowlana opis

PZT-1

PZT-2

PZT-3

STWiORB Roboty Budowlane

Zestawienie stolarki

Projekt BR Elektryczna

PB Branża Budowlana opis 1.PB Branża Elektryczna opis

2.PW OPIS IE Klatki schodowe

3. STWIOR IE

18.1.1 Koryto kablowe KBL 150H_50

18.1.2 Uchwyty z uszczelką

18.1.2. Uchwyty do przewodów

18.1.3 Centrala monitoringu AW

18.1.4 Oprawa IP-54 Matrius

18.1.5 Kable niepalne

18.2 PB Obliczenia_AW

18.2 PB Obliczenia_PXF

PB rys IE_1

PB rys IE_2

PB rys IE_3

PB rys IE_4

PB rys IE_5

PB rys IE_6

PW rys IE_1

PW rys IE_2

PW rys IE_3

PW rys IE_4

PW rys IE_5

PW rys IE_6

Załącznik nr 10 – Decyzja DWKZ 742_2017

Załącznik nr 11 – Pozwolenie na budowę Decyzja nr 613_2017

Załącznik nr 12 – Ekspertyza PWr

 

 

Skip to content