Publikacje lipiec, 2017

Dot. zabudowy wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie -50,0 m podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu

Zawiadomienie

Dot. zabudowy wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie -50,0 m podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot. zabudowy wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie -50,0 m podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu

Pismo

Ekspertyza PWr oryginał

Dot. zabudowy wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie -50,0 m podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu

Pismo

Zabudowa wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie -50,0 m podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu – ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Wejście do podziemi

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku przesłanek

Załącznik nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Wykaz robót

Załącznik nr 7 – Projekt umowy

Załącznik nr 8

Przedmiar Robót roboty elektryczne

Przedmiar Robót konstrukcja

Załącznik nr 9

Decyzja DWKZ 742_2017

Pozwolenie na budowę Decyzja nr 613_2017

Projekt BR Budowlana:

AK-1

AK-2

AK-3

AK-4

AK-5

AK-6

AK-7

AK-8

AK-9

AK-10

K-1

K-2

K-3

K-4

K-5

K-6

K-7

K-8

K-9

K-10

K-11

K-12

K-13

K-14

K-15

K-16

K-17

K-18

K-19

K-20

K-21

K-22

K-23

K-24

K-25

K-26

K-27

K-27A

PW Branża Budowlana opis

PB Branża Budowlana opis

PZT-1

PZT-2

PZT-3

STWiORB

Zestawienie stolarki

Projekt BR Elektryczna:

1.Branża elektryczna

2.PW OPIS IE Klatki schodowe

3. STWIOR IE

18.1.1 Koryto kablowe KBL 150H_50

18.1.2 Uchwyty z uszczelką

18.1.2. Uchwyty do przewodów

18.1.3 Centrala monitoringu AW

18.1.4 Oprawa IP-54 Matrius

18.1.5 Kable niepalne

18.2 PB Obliczenia_AW

18.2 PB Obliczenia_PXF

PB rys IE_1

PB rys IE_2

PB rys IE_3

PB rys IE_4

PB rys IE_5

PB rys IE_6

PW rys IE_1

PW rys IE_2

PW rys IE_3

PW rys IE_4

PW rys IE_5

PW rys IE_6

Skip to content