Kategoria: Zamówienia publiczne

Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz ogrodów ozdobnych i terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno-naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu – protokól z otarcia ofert.

Ponizej zamieszczamy protokól z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz ogrodów ozdobnych i terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno-naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. – ogłoszenie o zamówieniu.

Treść ogłoszenia jest dostępna po kliknięciu w poniższy link https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d0d71a63-0207-4aaa-aed6-1310889b6dd4 

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 do SIWZ -Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania_grupa kapitałowa

Załącznik Nr 5 do SIWZ -Oświadczenie wykonawcy -wykaz usług

Załącznik Nr 6 do SIWZ -Oświadczenie wykonawcy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ -Wzór Umowy

Całodobowa ochrona osób i mienia na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz w Palmiarni w Wałbrzychu – zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Zagospodarowanie terenu zieleni wokół budynku Mauzoleum Hochbergów na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Dot. świadczenia usług gastronomicznych polegających na przygotowaniu, dostarczaniu i serwowaniu śniadań dla gości Hotelu Książ, mieszczącym się na terenie kompleksu zamkowo-parkowym Książ. Zawiadomienie o podpisaniu umowy.

Zawiadomienie o podpisaniu umowy.

Zagospodarowanie terenu zieleni wokół budynku Mauzoleum Hochbergów na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dot. świadczenia usług gastronomicznych polegających na przygotowaniu, dostarczaniu i serwowaniu śniadań dla gości Hotelu Książ, mieszczącym się na terenie kompleksu zamkowo-parkowym Książ. Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Dot. świadczenia usług gastronomicznych polegających na przygotowaniu, dostarczaniu i serwowaniu śniadań dla gości Hotelu Książ, mieszczącym się na terenie kompleksu zamkowo-parkowym Książ. Protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

Całodobowa ochrona osób i mienia na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz w Palmiarni w Wałbrzychu – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dot. świadczenia usług gastronomicznych polegających na przygotowaniu, dostarczaniu i serwowaniu śniadań dla gości Hotelu Książ, mieszczącym się na terenie kompleksu zamkowo-parkowym Książ. Zmiana treści ogłoszenia.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.

Następna strona »

Skip to content