Publikacje czerwiec, 2016

Wymiana części pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego w budynku głównym Zamku Książ (Zadanie nr 1) oraz wymiana pokrycia hełmów baszty północnej i południowej budynku bramnego (Zadanie nr 2) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. – ogłoszenie o zamówieniu.

Wymiana części pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego w budynku głównym Zamku Książ (Zadanie nr 1) oraz wymiana pokrycia hełmów baszty północnej i południowej budynku bramnego (Zadanie nr 2) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. – ogłoszenie o zamówieniu.

1. Treść ogłoszenia

2. SIWZ z załącznikami w.doc

Załączniki dokumentacja (dla budynku nr 1) w SIWZ załącznik nr 8:

Dokumentacja projektowa cz. I

Dokumentacja projektowa cz. II Rys: A-1, A-2, A – 3

Rysunek A-4

Dokumentacja projektowa cz. III

Przedmiar Robót

PB do Decyzji

PZT

Załączniki dokumentacja (dla budynku nr 2) w SIWZ załącznik nr 9:

Kordegarda dokumentacja projektowa cz. I

Kordegarda dokumentacja projektowa cz. II

Projekt Budowlany Konserwatorski wymiany pokrycia hełmów

Przedmiar Robót – budynek nr 2

 

Skip to content