Publikacje luty, 2019

Wykonanie usługi w postaci stworzenia autorskich koncepcji artystycznych oraz realizacji spektakli artystycznych na podstawie koncepcji w trakcie edycji standardowych oraz specjalnych Nocnego Zwiedzania Zamku Książ, które stanowią stałą ofertę kulturalno-turystyczną spółki – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie usługi w postaci stworzenia autorskich koncepcji artystycznych oraz realizacji spektakli artystycznych na podstawie koncepcji w trakcie edycji standardowych oraz specjalnych Nocnego Zwiedzania Zamku Książ, które stanowią stałą ofertę kulturalno-turystyczną spółki.

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Warunki przetargu
  3. Formularz ofertowy z załącznikami nr 1-4
  4. Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Skip to content