Publikacje luty, 2024

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie usługi w postaci stworzenia autorskiej koncepcji artystycznej oraz realizacji spektakli artystycznych w trakcie edycji standardowych oraz specjalnych Nocnego Zwiedzania Zamku Książ

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 02/01/DMIS/24

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie Usługi W Postaci Stworzenia Autorskiej Koncepcji Artystycznej Oraz Realizacji Spektakli Artystycznych W Trakcie Edycji Standardowych Oraz Specjalnych Nocnego Zwiedzania Zamku Książ”.

Informacja jest dostępna tutaj:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Link do podstępowania:
http://www.bip.ksiaz.walbrzych.pl/zapytanie-ofertowe-wykonanie-uslugi-w-postaci-stworzenia-autorskiej-koncepcji-artystycznej-oraz-realizacji-spektakli-artystycznych-w-trakcie-edycji-standardowych-oraz-specjalnych-nocnego-zwiedzania-za/

Wykonanie usługi w postaci stworzenia autorskiej koncepcji artystycznej oraz realizacji spektakli artystycznych w trakcie edycji standardowych oraz specjalnych Nocnego Zwiedzania Zamku Książ

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 02/01/DMIS/24

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Przedmiotem przetargu jest wykonanie usługi w postaci stworzenia autorskiej koncepcji artystycznej (zwaną dalej: Koncepcją artystyczną) oraz realizacji spektakli artystycznych w trakcie edycji standardowych oraz specjalnych Nocnego Zwiedzania Zamku Książ, które znajdują się w stałej ofercie spółki.
2. Miejscem realizacji przedmiotu przetargu są wnętrza oraz ogrody Zamku Książ w Wałbrzychu (58-306) przy ulicy Piastów Śląskich 1.
3. Spektakle powinny mieć profil artystyczno-rozrywkowy, odbiorcą zwiedzania w zależności od edycji są osoby dorosłe, rodziny z dziećmi, zarówno turyści indywidualni jak i grupy zorganizowane.
4. W roku 2023 Zamek Książ w Wałbrzychu zrealizował ok. 650 grup, usługa jest realizowana przez Spółkę od 2013 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Warunki przetargu
Załacznik 1_Formularz ofertowy
Załacznik 2_Oswiadczenie
Załacznik 3_Doswiadczenie
Załacznik 4_Potencjal_kadrowy
Załacznik 5_Umowa

W związku z wpłynięciem dwóch pytań do ogłoszenia poniżej opublikowane zostały odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SWZ:
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja tresci SWZ

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 poprzez zmianę par. 11 ust. 2 i 3 oraz dodanie w par. 5 lit. g). Przedmiotowy dokument w nowym brzmieniu można pobrać poniżej:
Załacznik 5_Umowa_po_modyfikacjach

Termin składania ofert został wydłużony do godziny 12:00 w dniu 15 lutego 2024 roku w siedzibie ogłaszającego: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 w pokoju nr 22 (Sekretariat) osobiście lub przesłać pocztą.

Skip to content