Publikacje listopad, 2009

Wyjaśnienia

Wszyscy Wykonawcy. Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości poniżej 206.000 euro na realizację zadania pn. „Dostawa ( sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” o numerze postępowania nadanym przez zamawiającego ZP/09/11/2009  i zamieszczonego  w BZP  w dniu 16.11.2009 r. pod numerem 394414-2009.

Czytaj dalej »

Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej

Wałbrzych: Dostawa ( sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystybucji energii elektrycznej do obiektów kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 394414 – 2009; data zamieszczenia: 16.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Czytaj dalej »

Certyfikacja ISO

W wyniku przeprowadzenia auditu odnowienia certyfikacji Systemu Zarzadzania Jakością,  Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Sp. z o.o.  w dniu 08 listopada 2009 roku, uzyskało Certyfikat zgodny z wymaganiami Normy: PN-EN ISO 9001:2009, nadany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego  Certyfikacja Sp. z o.o. w Gdyni, ważny na kolejne 3 lata.

Skip to content