Publikacje marzec, 2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*

Czytaj dalej »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*

Czytaj dalej »

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE  O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI  W  POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Czytaj dalej »

Roboty budowlane

Wałbrzych: Roboty budowlane polegajace na remoncie elementów konstrukcyjnych IV i V piętra budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1
Numer ogłoszenia: 55062 – 2011; data zamieszczenia: 25.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Czytaj dalej »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*

Czytaj dalej »

Roboty budowlane

Wałbrzych: Roboty budowlane polegające na impregnacji ogniochronnej elementów drewnianych więźby dachowej i poddaszy w dbudynku nr 1 ( Zamek ) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1
Numer ogłoszenia: 38768 – 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Wjaśnienie do SIWZ

Zmiana SIWZ

Czytaj dalej »

Skip to content