Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie zawarcia umowy ramowej o współpracy w przedmiocie świadczenia usług przewodnickich na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ

1.Ogłoszenie o zamówieniu_ usługi przewodnickie
2. Zał nr 1_Formularz oferty
3. Zał nr 2.1_Umowa ramowa cz I
4. Zał nr 2.2_Umowa ramowa cz II
5. Zał nr 2.3_Umowa ramowa cz III
6.Zał nr 2.4_Umowa ramowa cz IV
7.Zał nr 2.5_Umowa ramowa cz V
8.Zał. nr 3 Regulamin nadawania uprawnień
9.Zał. nr 4 Regulamin zwiedzania
10. Zał nr 5. Zarządzenie wewnętrzne ceny przewodników właściwe

Informacja o zamiarze zakupu unikatowych pamiątek po rodzinie Hochberg von Pless.

Wałbrzych, dnia 09.01.2023 r.

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych (zwana dalej Zamkiem) zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup unikatowych pamiątek po rodzinie Hochberg von Pless, w tym:
• Pamiątek rodzinnych ( w tym m.in. zdjęcia, karty wizytowe, karty pocztowe, listy, pamiętniki, przedmioty osobistego użytku, portrety, obrazy, dokumenty rodzinne),
• Pamiątek związanych z Zamkiem Książ w Wałbrzychu ( w tym m.in. obrazy, portrety, karty obiadowe, dokumenty oficjalne, elementy wyposażenia wnętrz, książki z Biblioteki Majorackiej Fürstenstein)
Składanie ofert:
• Ofertę prosimy przesłać w formie elektronicznej e-mailem na adres: woch@ksiaz.walbrzych.pl, do dnia 12.01.2023 r. do godziny 15.00.
• Oferta powinna być podpisana przez Oferenta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
• Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi (jeżeli były składane osobiście) i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie.

Unieważnienie zapytania:
• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania na każdym jego etapie, jeżeli jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie publicznym.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zapytania, bez podania przyczyny.
Kryteria oceny ofert: Cena
Zamek wybierze ofertę z najniższą ceną.

Oferent jest zobowiązany przesłać:
• Podpisany formularz ofertowy.
• Pełnomocnictwo (gdy wymagane).

Komunikacja:
W prowadzonym zapytaniu ofertowym komunikacja między Zamawiającym, a Oferentem odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres: woch@ksiaz.walbrzych.pl

Informacja o zamiarze zakupu mebli zabytkowych.

Wałbrzych, dnia 12.10.2022 r.

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych (zwana dalej Zamkiem) zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup mebli zabytkowych.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli historycznych i luster zgodnie z podaną specyfikacją, stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania.

Składanie ofert:
• Ofertę prosimy przesłać w formie elektronicznej e-mailem na adres: woch@ksiaz.walbrzych.pl, do dnia 19.10.2022 r. do godziny 12.00.
• Oferta powinna być podpisana przez Oferenta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
• Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi (jeżeli były składane osobiście) i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie.
Unieważnienie zapytania:
• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania na każdym jego etapie, jeżeli jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie publicznym.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zapytania, bez podania przyczyny.

Gwarancja: 5 lat
Kryteria oceny ofert: Cena
Zamek wybierze ofertę z najniższą ceną.

Oferent jest zobowiązany przesłać:
• Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany,
• Pełnomocnictwo (gdy wymagane).

Komunikacja:
W prowadzonym zapytaniu ofertowym komunikacja między Zamawiającym, a Oferentem odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres: woch@ksiaz.wlbrzych.pl

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja projektu:
1. Lustra

lustra

Lustra
2. Meble

Informacja o zamiarze zakupu zabytkowego zegara wraz ze świecznikami.

Wałbrzych, dnia 10.10.2022 r.

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych (zwana dalej Zamkiem) zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup zabytkowego zegara wraz ze świecznikami:
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup zegara empirowego, złoconego, XIX-wiecznego, wykonanego z białego marmuru, z aplikacjami z brązu, wraz ze świecznikami, o następujących parametrach:
Zegar:
Wysokość: 37 – 42 cm
Szerokość: 30 cm
Świeczniki:
Wysokość: 40 cm.
Składanie ofert:
• Ofertę prosimy przesłać w formie elektronicznej e-mailem na adres: woch@ksiaz.walbrzych.pl, do dnia 13.10.2022 r. do godziny 15.00.
• Oferta powinna być podpisana przez Oferenta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
• Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi (jeżeli były składane osobiście) i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie.

Unieważnienie zapytania:
• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania na każdym jego etapie, jeżeli jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie publicznym.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zapytania, bez podania przyczyny.
Kryteria oceny ofert: Cena
Zamek wybierze ofertę z najniższą ceną.

Oferent jest zobowiązany przesłać:
• Podpisaną ofertę.
• Pełnomocnictwo (gdy wymagane).

Komunikacja:
W prowadzonym zapytaniu ofertowym komunikacja między Zamawiającym, a Oferentem odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres: woch@ksiaz.walbrzych.pl

Informacja o zamiarze zakupu zabytkowego żyrandola.

Wałbrzych, dnia 7.10.2022 r.

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, (zwana dalej Zamkiem) zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup zabytkowego żyrandola:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup oryginalnego włoskiego żyrandola XIX-wiecznego, kryształowego o następujących parametrach:
Ramiona żyrandola i obręcze z mosiądzu,
16 punktów świetlnych,
Żyrandol zakończony u dołu opływowym soplem,
Długość – 130cm.
Długość z soplem – 140cm.
Średnica obręczy – 60cm.
Średnica z ramionami – 100cm.

Składanie ofert:
• Ofertę prosimy przesłać w formie elektronicznej e-mailem na adres: woch@ksiaz.walbrzych.pl, do dnia 11.10.2022 r. do godziny 12.00.
• Oferta powinna być podpisana przez Oferenta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
• Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi (jeżeli były składane osobiście) i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie.

Unieważnienie zapytania:
• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania na każdym jego etapie, jeżeli jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie publicznym.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zapytania, bez podania przyczyny.
Kryteria oceny ofert: Cena
Zamek wybierze ofertę z najniższą ceną.

Oferent jest zobowiązany przesłać:
• Podpisany formularz ofertowy.
• Pełnomocnictwo (gdy wymagane).

Komunikacja:
W prowadzonym zapytaniu ofertowym komunikacja między Zamawiającym, a Oferentem odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres: woch@ksiaz.walbrzych.pl

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem części pomieszczeń Pawilonu Powitalnego na terenie kompleksu parkowo – zamkowego”Książ” z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu z pamiątkami i publikacjami.

Dot. przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych, położonego przy ulicy Wrocławskiej 158, z przeznaczeniem na kawiarnię”

Poniezej zamieszczamy odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytania

„Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych, położonego przy ulicy Wrocławskiej 158, z przeznaczeniem na kawiarnię” – ogłoszenie

  1. Ogłoszenie o przetargu_kawiarnia Palmiarnia
  2. Warunki szczegółowe przetargu_kawiarnia_Palmiarnia
  3. Umowa_kawiarnia Palmiarnia

Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz ogrodów ozdobnych i terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno-naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu – protokól z otarcia ofert.

Ponizej zamieszczamy protokól z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz ogrodów ozdobnych i terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno-naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. – ogłoszenie o zamówieniu.

Treść ogłoszenia jest dostępna po kliknięciu w poniższy link https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d0d71a63-0207-4aaa-aed6-1310889b6dd4 

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 do SIWZ -Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania_grupa kapitałowa

Załącznik Nr 5 do SIWZ -Oświadczenie wykonawcy -wykaz usług

Załącznik Nr 6 do SIWZ -Oświadczenie wykonawcy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ -Wzór Umowy

Następna strona »

Skip to content