Publikacje grudzień, 2006

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60.000 Euro na wykonanie usług pralniczych dla Hotelu „Książ**” w okresie od podpisania umowy do 31-12-2007r.

Czytaj dalej »

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: ogłoszenia o wszczęciu postępowania o numerze OWP/2006/12/08 – 1959046 na fizyczną ochronę Kompleksu zamkowo – parkowego “Książ” w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Czytaj dalej »

Skip to content