Publikacje listopad, 2017

Dot. ochrony osób oraz mienia na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz Palmiarni w Wałbrzychu – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do pobrania tutaj

Protokół z otwarcia ofert (scan) – Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Zamek Książ w Wałbrzychu

Protokół z otwarcia ofert (scan):
„Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Zamek Książ w Wałbrzychu” znajduje się do pobrania poniżej:

ZP_ENERGIA_Protokół_z_otwarcia_ofert

Ogłoszenie o zamówieniu „Zabudowa wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie „-50,0 m” podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu”

Ogłoszenie nr 620173

Dokumenty przetargowe można pobrać z poniższego linku:
ftp.ksiaz.walbrzych.pl/pliki/Wejscie_do_podziemi_dokumentacja_przetargowa.zip

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z zamówienia publicznego w postępowaniu pn. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. „Ochrona osób oraz mienia na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz Palmiarni w Wałbrzychu”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z zamówienia publicznego w postępowaniu pn. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. „Ochrona osób oraz mienia na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz Palmiarni w Wałbrzychu” znajduje się do pobrania tutaj:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. obsługi ruchu turystycznego, dozorowania oraz ochrony osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu. – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu – ogłoszenie o zamówieniu-dostawy

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Ochrona osób oraz mienia na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu – protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert.

Ochrona osób oraz mienia na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu – wyjaśnienie treści ogłoszenia

Wyjaśnienie treści ogłoszenia

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Ochrona osób oraz mienia na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu – wyjaśnienie treści ogłoszenia

Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Ochrona osób oraz mienia na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz Palmiarni w Wałbrzychu. – ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – zakres obowiązków

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia

Załącznik nr 4 – oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 – wykaz usług

Załącznik nr 6 – wykaz osób

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 8 – formularz oferty

Skip to content