Publikacje kwiecień, 2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 55062-2011 z dnia 2011-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Wałbrzych
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elementów konstrukcyjnych IV i V pietra budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 . 1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w…
Termin składania ofert: 2011-04-11

Czytaj dalej »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*

Czytaj dalej »

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 68726-2011 z dnia 2011-04-07 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Wałbrzych
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1.1. oczyszczenie elementów więźb dachowych – 5.408,301 m2 , 1.2. dwukrotna impregnacja elementów więźb dachowych – 5.408,301 m2 , 1.3. oczyszczenie deskowania połaci od strony…

Czytaj dalej »

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 Ogłoszenie powiązane.

Ogłoszenie nr 38768-2011 z dnia 2011-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Wałbrzych
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na impregnacji ogniochronnej elementów drewnianych więźby dachowej i poddaszy w budynku nr 1 ( Zamek ) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 ….
Termin składania ofert: 2011-03-23

Czytaj dalej »

Dozorowanie obiektów i terenu

Wałbrzych: Dozorowanie obiektów i terenu, ochrona mienia , wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 64650 – 2011; data zamieszczenia: 05.04.2011

Czytaj dalej »

Skip to content