Publikacje luty, 2018

Dot. zabudowy wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie „-50,0 m” podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Publikujemy treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia pod linkiem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/9833d4b0-6996-49a9-8a62-447fe307dfef

Dot. zabudowy wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie „-50,0 m” podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie

Dot. zabudowy wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie „-50,0 m” podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu – poprawiony protokół z otwarcia ofert

Poprawiony protokół z otwarcia ofert.

Dot. zabudowy wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie „-50,0 m” podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu – protokół z otwarcia ofert

Zamieszczamy Protokół z otwarcia ofert.

Skip to content