Publikacje wrzesień, 2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o unieważnieniu

Ogłoszenie o zamówieniu „Obsługa ruchu turystycznego, dozorowanie oraz ochrona osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu”

Ogłoszenie o zamówieniu „Obsługa ruchu turystycznego, dozorowanie oraz ochrona osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu„. Dokumenty przetargowe do pobrania znajdują się poniżej:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego
  3.  Załącznik nr 1 do SIWZ
  4.  Załącznik nr 2 do SIWZ
  5.   Załącznik nr 3 do SIWZ
  6.  Załącznik nr 4 do SIWZ
  7.  Załącznik nr 5 do SIWZ
  8.  Załącznik nr 6 do SIWZ
  9.  Załącznik nr 7 do SIWZ
  10.  Załącznik nr 8 do SIWZ

 

 

Protokół otwarcia ofert w przetargu na „Zabudowę wejścia do podziemi …”

Skan protokołu otwarcia ofert w przetargu na „Zabudowę wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie -50,0 m podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu” można pobrać z poniższego pliku:

Scan ZP_Wejście_do podziemi_ Protokół_otwarcia _ofert_08-09-17

Dot. zabudowy wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie -50,0 m podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu – zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy zmiana

Dot. pielęgnacji nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Skip to content