Publikacje grudzień, 2009

Wykonanie usług pralniczych dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ”

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 Euro na realizację zadania pn. „Wykonanie usług pralniczych dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu ogłoszonego w BZP na portalu UZP pod numerem 422674 w dniu 09.12.2009 r.

Czytaj dalej »

Dostawa gazu ziemnego

Wałbrzych: Dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do dwóch kotłowni na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Numer ogłoszenia: 436884 – 2009; data zamieszczenia: 21.12.2009

Czytaj dalej »

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Dostawa ( sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 436474 – 2009; data zamieszczenia: 21.12.2009

Czytaj dalej »

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306, Wałbrzych REGON: 890011550 , NIP: 886 – 000 – 24 – 16 , ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ Wykonanie usług pralniczych dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu”

Czytaj dalej »

Ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu

Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu, przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” ogłoszonego w BZP pod numerem 394414-2009 w dniu 16.11.2009 r.

Czytaj dalej »

Skip to content