Kategoria: Przetargi ogólne

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie usługi w postaci stworzenia autorskiej koncepcji artystycznej oraz realizacji spektakli artystycznych w trakcie edycji standardowych oraz specjalnych Nocnego Zwiedzania Zamku Książ

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 02/01/DMIS/24

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie Usługi W Postaci Stworzenia Autorskiej Koncepcji Artystycznej Oraz Realizacji Spektakli Artystycznych W Trakcie Edycji Standardowych Oraz Specjalnych Nocnego Zwiedzania Zamku Książ”.

Informacja jest dostępna tutaj:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Link do podstępowania:
http://www.bip.ksiaz.walbrzych.pl/zapytanie-ofertowe-wykonanie-uslugi-w-postaci-stworzenia-autorskiej-koncepcji-artystycznej-oraz-realizacji-spektakli-artystycznych-w-trakcie-edycji-standardowych-oraz-specjalnych-nocnego-zwiedzania-za/

Wykonanie usługi w postaci stworzenia autorskiej koncepcji artystycznej oraz realizacji spektakli artystycznych w trakcie edycji standardowych oraz specjalnych Nocnego Zwiedzania Zamku Książ

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 02/01/DMIS/24

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Przedmiotem przetargu jest wykonanie usługi w postaci stworzenia autorskiej koncepcji artystycznej (zwaną dalej: Koncepcją artystyczną) oraz realizacji spektakli artystycznych w trakcie edycji standardowych oraz specjalnych Nocnego Zwiedzania Zamku Książ, które znajdują się w stałej ofercie spółki.
2. Miejscem realizacji przedmiotu przetargu są wnętrza oraz ogrody Zamku Książ w Wałbrzychu (58-306) przy ulicy Piastów Śląskich 1.
3. Spektakle powinny mieć profil artystyczno-rozrywkowy, odbiorcą zwiedzania w zależności od edycji są osoby dorosłe, rodziny z dziećmi, zarówno turyści indywidualni jak i grupy zorganizowane.
4. W roku 2023 Zamek Książ w Wałbrzychu zrealizował ok. 650 grup, usługa jest realizowana przez Spółkę od 2013 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Warunki przetargu
Załacznik 1_Formularz ofertowy
Załacznik 2_Oswiadczenie
Załacznik 3_Doswiadczenie
Załacznik 4_Potencjal_kadrowy
Załacznik 5_Umowa

W związku z wpłynięciem dwóch pytań do ogłoszenia poniżej opublikowane zostały odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SWZ:
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja tresci SWZ

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 poprzez zmianę par. 11 ust. 2 i 3 oraz dodanie w par. 5 lit. g). Przedmiotowy dokument w nowym brzmieniu można pobrać poniżej:
Załacznik 5_Umowa_po_modyfikacjach

Termin składania ofert został wydłużony do godziny 12:00 w dniu 15 lutego 2024 roku w siedzibie ogłaszającego: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 w pokoju nr 22 (Sekretariat) osobiście lub przesłać pocztą.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w sprawie zawarcia umowy ramowej o współpracy w przedmiocie świadczenia usług przewodnickich na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/01/DMIS/24

Zamawiający – Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (adres: ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych) zaprasza do złożenia oferty, której przedmiot stanowi świadczenie usług przewodnickich na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ oraz Palmiarni w Wałbrzychu.

Ogłoszenie o zamówieniu_ usługi przewodnictwa
Zał nr 1_Formularz oferty
Zał nr 2.1_Umowa ramowa cz I
Zał nr 2.2_Umowa ramowa cz II
Zał nr 2.3_Umowa ramowa cz III
Zał nr 2.4_Umowa ramowa cz IV
Zał nr 2.5_Umowa ramowa cz V
Zał nr 3_Regulamin nadawania uprawnień
Zał nr 4_Regulamin zwiedzania
Zał nr 5_Zarządzenie w sprawie stawek za usługi przewodnickie

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2024 r. do godziny 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie zawarcia umowy ramowej o współpracy w przedmiocie świadczenia usług przewodnickich na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ

1.Ogłoszenie o zamówieniu_ usługi przewodnickie
2. Zał nr 1_Formularz oferty
3. Zał nr 2.1_Umowa ramowa cz I
4. Zał nr 2.2_Umowa ramowa cz II
5. Zał nr 2.3_Umowa ramowa cz III
6.Zał nr 2.4_Umowa ramowa cz IV
7.Zał nr 2.5_Umowa ramowa cz V
8.Zał. nr 3 Regulamin nadawania uprawnień
9.Zał. nr 4 Regulamin zwiedzania
10. Zał nr 5. Zarządzenie wewnętrzne ceny przewodników właściwe

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę wydzielonych powierzchni na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu oraz na dzierżawę nieruchomości gruntowej jako działki o numerach 78/3 i 78/4 w obrębie numer 2 Szczawienko stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na parkingi strzeżone i dozorowane miejsca postojowe

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na dzierżawę parkingów 20.01.2022_20220120_125556

 

01. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę parkingów

02. Warunki przetargu dot. dzierżawy parkingów_

03. Formularz Ofertowy ( Załącznik nr 1)

04. Umowa dzierżawy_wzór ( Załącznik nr 2)_

05. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do Umowy dzierżawy (wzór)_

Formularz ofertowy_Załącznik nr 1 do warunków przetargu ( wersja edytowalna)2022

Unieważneinie przetargu na dzierżawę wydzielonych powierzchni na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu oraz na dzierżawę nieruchomości gruntowej jako działki o numerach 78/3 i 78/4 w obrębie numer 2 Szczawienko stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na parkingi strzeżone i dozorowane miejsca postojowe

Unieważnienie przetargu dot. dzierżawy parkingów

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę wydzielonych powierzchni na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu oraz na dzierżawę nieruchomości gruntowej jako działki o numerach 78/3 i 78/4 w obrębie numer 2 Szczawienko stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na parkingi strzeżone i dozorowane miejsca postojowe .

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na dzierżawę parkingów _ 30.12.2021 r.

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na dzierżawę parkingów _ 13.12.2021 r.

Pytania i odpowiedi dot. przetargu na dzierżawę parkingów _ 16.12.2021 r.

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na dzierżawę parkingu z dn. 20.12.2021 r.

Pytania i odpowiedzi do przetargu na dzierżawę parkingów z dn. 23.12.2021 r.

Formularz ofertowy_Załącznik nr 1 do warunków przetargu ( wersja edytowalna.)

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę parkingów

Umowa dzierżawy WZÓR_ załącznik nr 2 do warunków przetargu

Warunki przetargu na dzierżawę parkingów

Formularz Ofertowy_ załącznik nr 1 do warunków przetargu

Informacja dot. podatku od nieruchomości 2022

W przypadku problemu z otwarciem Formularza ofertowego nr 1 do warunków przetargu (wersja edytowalna),  należy skopiować adres linku i wpisać do innej przeglądarki.

Najem lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych, położonego przy ulicy Wrocławskiej 158, z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe. – ogłoszenie o przetargu.

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ulicy Piastów Śląskich 1, działając na rzecz i w imieniu Gminy Wałbrzych, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych, położonego przy ulicy Wrocławskiej 158, z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe.

  1. 01. Ogłoszenie o przetargu
  2. 02. Warunki szczegółowe przetargu
  3. 03. Umowa najmu
  4. 04. Załącznik Nr 1 do umowy najmu

Przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczeń na parterze na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu.

 
Odpowiedzi na pytania dot. najmu pomieszczeń na parterze na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu, położonego przy ulicy Piastów Śląskich 1, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej – kawiarni

Pisemny przetarg nieograniczony na najem powierzchni Winiarni i Tarasu Kasztanowcowego na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu.

 
Odpowiedzi na pytania dot. najmu pomieszczeń Winiarni i Tarasu Kasztanowcowego
Odpowiedzi na pytania do konkursu_Winiarnia + Taras Kasztanowcowy

Następna strona »

Skip to content