Publikacje lipiec, 2015

Konserwacja i restauracja bramy parkowej na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do pobrania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/ wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/ wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znajduje się do pobrania poniżej:

ZP BRAMA 2015 Zawiadomienie o wyborze [Scan]

Skip to content