Dot. „Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo” Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.” – wybór najkorzystniejszej oferty

Dot. postępowania na „Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo” Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.”

Poniżej zamieszczamy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – ochrona str. 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – ochrona str. 2

Skip to content