Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Spółkę Zamek Książ w Wałbrzychu” – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content