Zawiadomienie wykonawców o wynikach

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn. „Wykonanie usług pralniczych  bielizny hotelowej, odzieży roboczej dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu  w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. ogłoszonego  w BZP na portalu UZP pod numerem 69626-2010 w dniu  12.03.2010  r.”

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” informuje o dokonaniu w dniu 24.03.2010 r. wyboru   najkorzystniejszej oferty –  przedstawiającej  najniższą ceną, którą złożył  Wykonawca  nr  2,   tj. firma „PAKT”  Spółka z o.o. , 58-300 Wałbrzych, ulica Beethovena 25.
Wykonawca  zaoferował  wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę  7.240,00 zł netto i 8.832,79  zł brutto.

Skip to content