Wykonanie usług pralniczych dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ”

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 Euro na realizację zadania pn. „Wykonanie usług pralniczych dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu ogłoszonego w BZP na portalu UZP pod numerem 422674 w dniu 09.12.2009 r.

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – przedstawiającej najniższą ceną, którą złożył oferent nr 2, tj. „MATMAR BIS „ Bartłomiej Matuszkiewicz , 58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 35 / 14.

Oferent zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę : 5.255,71 zł netto i 6.411,97 zł brutto.

Skip to content