Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/ wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/ wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znajduje się do pobrania poniżej:

ZP BRAMA 2015 Zawiadomienie o wyborze [Scan]

Skip to content