„Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu” – ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 568189

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 – Oświadczenie_o_braku_przesłanek do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie_grupa_kapitałowa

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – wykaz osób

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Skip to content