Ogłoszenie o zamówieniu „Obsługa ruchu turystycznego, dozorowanie oraz ochrona osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu”

Ogłoszenie o zamówieniu „Obsługa ruchu turystycznego, dozorowanie oraz ochrona osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu„. Dokumenty przetargowe do pobrania znajdują się poniżej:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego
  3.  Załącznik nr 1 do SIWZ
  4.  Załącznik nr 2 do SIWZ
  5.   Załącznik nr 3 do SIWZ
  6.  Załącznik nr 4 do SIWZ
  7.  Załącznik nr 5 do SIWZ
  8.  Załącznik nr 6 do SIWZ
  9.  Załącznik nr 7 do SIWZ
  10.  Załącznik nr 8 do SIWZ

 

 

Skip to content