Dot. zabudowy wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie „-50,0 m” podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Publikujemy treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia pod linkiem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/9833d4b0-6996-49a9-8a62-447fe307dfef

Skip to content