Wykonanie usługi w postaci stworzenia autorskich koncepcji artystycznych oraz realizacji spektakli artystycznych na podstawie koncepcji w trakcie edycji standardowych oraz specjalnych Nocnego Zwiedzania Zamku Książ, które stanowią stałą ofertę kulturalno-turystyczną spółki – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content