Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem i zagospodarowanie części pomieszczeń Budynku Bramnego na terenie kompleksu parkowo – zamkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną lub inną zaproponowaną przez Oferenta.

01. Ogłoszenie o przetargu_Zamek Książ

02. Szczegóły przetargu_Zamek Książ

03. Projekt umowy_Zamek Książ

04. Załączniki graficzne

Skip to content