Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie usługi w postaci stworzenia autorskiej koncepcji artystycznej oraz realizacji spektakli artystycznych w trakcie edycji standardowych oraz specjalnych Nocnego Zwiedzania Zamku Książ

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 02/01/DMIS/24

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie Usługi W Postaci Stworzenia Autorskiej Koncepcji Artystycznej Oraz Realizacji Spektakli Artystycznych W Trakcie Edycji Standardowych Oraz Specjalnych Nocnego Zwiedzania Zamku Książ”.

Informacja jest dostępna tutaj:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Link do podstępowania:
http://www.bip.ksiaz.walbrzych.pl/zapytanie-ofertowe-wykonanie-uslugi-w-postaci-stworzenia-autorskiej-koncepcji-artystycznej-oraz-realizacji-spektakli-artystycznych-w-trakcie-edycji-standardowych-oraz-specjalnych-nocnego-zwiedzania-za/

Skip to content