Certyfikacja ISO

W wyniku przeprowadzenia auditu odnowienia certyfikacji Systemu Zarzadzania Jakością,  Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Sp. z o.o.  w dniu 08 listopada 2009 roku, uzyskało Certyfikat zgodny z wymaganiami Normy: PN-EN ISO 9001:2009, nadany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego  Certyfikacja Sp. z o.o. w Gdyni, ważny na kolejne 3 lata.

Skip to content