Dostawa węgla kamiennego groszku i miału do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158. Modyfikacja

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Zamówieniu Publicznym na dostawę węgla kamiennego groszku i miału do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158

Modyfikacja – opał str. 1

Modyfikacja – opał str. 2

Skip to content