Dot. dozorowania historycznych obiektów i terenów, ochrony mienia, wystaw i eksponatów muzealnych, obsługi ruchu turystycznego, monitorowania systemu przeciwpożarowego, ochrony imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie

Skip to content