Dot. dozorowania historycznych obiektów i terenów, ochrony mienia, wystaw i eksponatów muzealnych, obsługi ruchu turystycznego, monitorowania systemu przeciwpożarowego, ochrony imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. – zmiana treści ogłoszenia

Poniżej zamieszczamy zmianę treści ogłoszenia.

Zmiana treści ogłoszenia

Skip to content