Dot. dozorowania historycznych obiektów i terenów, ochrony mienia, wystaw i eksponatów muzealnych, obsługi ruchu turystycznego, monitorowania systemu przeciwpożarowego, ochrony imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. – protokół z otwarcia ofert

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

Skip to content