Dot. dzorowania historycznych obiektów i terenów, ochrony mienia, wystaw i eksponatów, obsługi ruchu turystycznego, monitorowania systemu przeciwpożarowego, ochrony imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. dozorowania historycznych obiektów i terenów, ochrony mienia, wystaw i eksponatów, obsługi ruchu turystycznego, monitorowania systemu przeciwpożarowego, ochrony imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie

 

Skip to content