Dot. Kompleksowej dostawy (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

 

Skip to content