Dot. Kompleksowej dostawy (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. – zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Poniżej zamieszczamy informację nt. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ – zmiana

Skip to content